Avtagbar protetik

Protesavdelningen har i hög grad väl utvecklade samarbetsrutiner med övriga avdelningar. Här behandlas allt från kombinationsarbeten till typisk käk-, partial- och plattprotetik.
Våra partialprotesskelett görs i det mest beprövade materialen inom kobolt-kromtekniken. Titan kan även användas om så erfordras ur allergisynpunkt.
Vi utför enklare förekommande ortodontiarbeten; Bass-aktivatorer, Retainer etc. Och Du, akrylen kan du få i de flesta färger för bättre motivations hos patienten.
Nu kan du även få dem i olika färger med eller utan glitter, kul tycker de flesta. Hårda som mjuka bettskenor kan vi tillverka, valet är ditt som tandläkare.
Användning av tandskydd inom olika sporter har genom åren ökat, även dessa kan du få i olika färger. Även enl. play safe metoden.